АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РЕГІОНУ В ЧАСТИНІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Актуальні питання діяльності об’єднаних територіальних громад регіону в частині реалізації делегованих повноважень

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета:

забезпечити розвиток професійних компетентностей учасників професійного навчання шляхом засвоєння ними теоретичних основ реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень, а також їх нормативно-правового регулювання;

сформувати навички прийняття управлінських рішень щодо реалізації делегованих повноважень;

розвинути вміння щодо підготовки та складання розпорядчих документів для забезпечення реалізації делегованих повноважень.

 

Цільова група:  посадові особи місцевого самоврядування ІV – VІ категорії посад.

 

Форма навчання: очна (денна).

 

Структура програми:

Тема 1. Про субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад.

Тема 2. Делеговані повноваження державного архітектурно-будівельного контролю.

Тема 3. Використання водних об'єктів, паспортизація ставків та стан проведення інвентаризації гідротехнічних споруд на території області

Тема 4. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин.

Тема 5. Про розгляд деяких питань щодо порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді суспільно-корисних робіт.

Тема 6. Здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

 

Очікувані результати:

За результатами навчання учасники професійного навчання повинні демонструвати:

знання

-  нормативно-правових та організаційних засад використання коштів субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

-  умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад;

-  повноважень органів місцевого самоврядування у сфері державного архітектурно-будівельного контролю;

-  нормативно-правових актів, що регламентують здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування;

-  основних завдань щодо реалізації земельної політики на сучасному етапі й на перспективу;

-  особливостей здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства на регіональному рівні;

-  видів відповідальності за порушення законодавства у сфері земельних відносин;

-  порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді суспільно корисних робіт;

-  умов виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт;

-  законодавства про працю та зайнятість населення;

уміння

-  визначати перелік проєктів і проєктних заявок на проєкти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції;

-  застосовувати законодавство у сфері містобудівної діяльності;

-  вживати заходи щодо виявлення та взяття на облік безхазяйних гідротехнічних споруд та прийняття такого майна у комунальну власність відповідних територіальних громад;

-  застосовувати норми Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів у сфері земельних правовідносин;

-  визначати роль та місце державного контролю в системі земельного управління;

-  виявляти порушення земельного законодавства й повсякчасно сприяти їх усуненню;

-  визначати перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт;

-  здійснювати координацію виконання адміністративних стягнень у вигляді суспільно корисних робіт;

-  застосовувати заходи впливу у зв’язку з порушенням законодавства про працю;

навички

-  прогнозування соціально-економічного ефекту використання коштів субвенції;

-  розроблення проєктної, містобудівної та планувальної документації; дотримання загальних вимог щодо вирішення земельних спорів;

-  складання актів інвентаризації водних об’єктів та їх гідротехнічних споруд на території об’єднаної територіальної громади;

-  використання даних Державного земельного кадастру та Реєстру прав на нерухоме майно;

-  проведення землеоціночних робіт;

-  розроблення документації із землеустрою, кадастру та моніторингу земель;

-  розробки програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт;

-  оформлення суспільно корисних робіт та здійснення оплати за їх виконання;

-  складання акту, припису та прийняття рішень за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування з метою контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;

-  проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників.

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців - працівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VI V IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1

Запорізька

Інші навчальні заходи за цим напрямом