«АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

«АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ»

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета вивчення курсу:   підвищити професійну компетентність та фахову спроможність керівника до сучасних вимог діяльності органів публічної влади

 Цільова група:  державні службовці категорії «Б», посадові особи місцевого самоврядування категорії IV

Додаткова інформація:

Форма навчання: дистанційна в режимі онлайн  через веб-платформу  Googl meet

Обсяг програми:  10 днів протягом 6 тижнів (3 кредита ЄКТС), в тому числі: дистанційні заняття 72 години;   самостійна підготовка –   18 годин.  

Структура програми:

Етап навчання (сесія)

Назва модулів, тем

Кількість годин

загальна кількість годин / кредитів ЄКТС за модулем

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

Обов'язкові модулі програми (60/2 ЄКТС)

Сесія 1

Модуль 1. Правове забезпечення діяльності керівника в системі публічного управління та публічної служби

(11/0,37 ЄКТС)

Тема 1.1. Законодавство України щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

2,5

 

2

 

0,5

Тема 1.2. Законодавство України з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

2,5

 

2

 

0,5

Тема 1.3 Відповідальність керівника з питань запобігання та протидії проявам корупції.

3

 

2

 

1

Тема 1.4. Завдання посадовця щодо забезпечення прав громадян на звернення та організації доступу громадян до публічної інформації

3

 

2

 

1

Модуль 2. Організація діяльності керівника органу влади (9/0,3 ЄКТС)

  Тема 2.1. Обов’язки керівника щодо      забезпечення режиму праці й відпочинку, планування, організація робочого місця підлеглих

3

 

2

 

1

Тема 2.2. Регламентація діяльності підлеглих. Організація проведення нарад, колегій, зборів

3

 

2

 

1

Тема 2.3. Тайм-менеджмент керівника

3

 

2

 

1

Модуль 3. Діловодство в процесі управлінської діяльності (8/0,27 ЄКТС)

Тема 3.1. Діловодство в процесі управлінської діяльності

3

 

2

 

1

Тема 3.2. Порядок підготовки документів для здачі в архів

3

 

2

 

1

Тема 3.3. Контроль та виконавська дисципліна в органах публічної влади

2

 

2

 

Модуль 4. Управління персоналом (7/0,23 ЄКТС)

Тема 4.1. Теоретичні та практичні засади управління персоналом: добір кадрів, методи та стилі управління

2.5

 

2

 

0,5

Тема 4.2. Оцінка та мотивація діяльності службовця, юридична відповідальність

2.5

 

2

 

0,5

Тема 4.3. Нормативна регламентація діяльності службовців: положення, регламент роботи, посадові інструкції, правила санітарної та пожежної безпеки

2

 

2

 

 

Модуль 5. Корпоративна культура (7/0,23 ЄКТС)

Тема 5.1. Роль керівника у формуванні корпоративної культури

2

 

2

 

 

Тема 5.2.Завдання керівника у формуванні позитивного іміджу структурного підрозділу (органу) публічної влади

2

 

2

 

 

Тема 5.3. Службовий етикет посадовця

3

 

2

 

1

Модуль 6.  Комунікація та взаємодія органів влади з інститутами громадянського суспільства (11/0,36 ЄКТС)

Тема 6.1. Завдання та координація процесу взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства

2

 

2

 

 

Тема 6.2.Психологія спілкування службовців. Конфлікти, їх недопущення та вирішення

3

 

2

 

1

Тема 6.3. Застосування видів комунікацій в управлінській діяльності

2

 

2

 

 

Тема 6.4. Мистецтво публічного виступу

2

 

2

 

 

Тема 6.5. Дипломатичний протокол в роботі керівника

2

 

2

 

1

Модуль 7. Лідерська спроможність та управління змінами (10/0,33 ЄКТС)

Тема 7.1. Керівник та лідерство на публічній службі

2

 

2

 

 

Тема 7.2. Лідерство в команді

2,5

 

2

 

0,5

Тема 7.3. Управління змінами в публічному управлінні

2,5

 

2

 

0,5

Тема 7.4.Прийняття управлінських рішень та орієнтація на результат

4

 

2

 

1

 

РАЗОМ

64

50

 

14

Вибіркові модулі програми (3028/1 ЄКТС)

Модуль 8. Гуманітарно-соціальний розвиток українського суспільства

(9/0,3 ЄКТС)

Тема 8.1. Реалізація Національної стратегії у сфері прав людини. Механізм захисту прав і свобод людини та громадянина

3

 

2

 

1

Тема 8.2. Управлінські завдання щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Вивчення положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

3

 

2

 

1

Тема 8.3. Управлінські функції з питань національної безпеки України

3

2

 

1

Модуль 9. Публічне управління в Україні (11/0,36 ЄКТС)

Тема 9.1. Розподіл повноважень керівників органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації

3

 

2

 

 

1

Тема 9.2.Функції та роль керівника в процесах транскордонної співпраці та європейської інтеграції

3

 

2

 

1

Тема 9.3. Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей посадовців

2,5

 

2

 

0,5

Тема 9.4. Обов’язки керівника з питань інформаційного забезпечення роботи органу влади

2,5

 

2

 

0.5

Модуль 10. Державна економічна та регіональна політика (8/ 0,26)

Тема 10.1. Управлінські функції щодо формування Державної економічної політики та регіонального (територіального) розвитку

2

 

2

 

 

Тема 10.2. Стратегічне планування місцевого економічного розвитку. Методологія визначення пріоритетів стратегічного розвитку територій

3

 

2

 

1

Тема 10.3. Тендерні процедури: правові засади

3

 

2

 

1

Модуль 11. Децентралізація влади та реформа територіального устрою України (3/0,1 ЄКТС)

Тема 11.1. Адміністративно-територіапльний устрій України

1

 

1

 

 

Тема 11.2. Децентралізація влади та реформа територіального устрою

2

 

1

 

1

Модуль 12.Європейська та євроатлантична інтеграція України (3/0,1 ЄКТС)

Тема 12.1.Європейська інтеграція України

1,5

 

1

 

0,5

Тема 12.2.Євроатлантична інтеграція України

1,5

 

1

 

0,5

Модуль 13. Ділова українська мова (3/0,1 ЄКТС)

Тема 13.1.Усна професійна комунікація

1,5

 

1

 

0,5

Тема 13.2.Писемна професійна комунікація

1,5

 

1

 

0,5

Модуль 14. Гендерна рівність на публічній службі (3/0,1 ЄКТС)

Тема 14.1. Впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади

2,5

2

0,5

Модуль 15. Електронний уряд як концепція державного управління в інформаційному суспільстві (5/0,17 ЄКТС)

Тема 15. 1. Електронне врядування: концептуальні засади, поняття та сутність

2,5

 

2

 

0,5

Тема 15.2. Послуги електронного урядування

2,5

 

2

 

0,5

Модуль 16. Валеологія в органах публічної влади (3/0,1 ЄКТС)

Тема 16.1. Здоровий спосіб життя як шлях формування, збереження і зміцнення здоров’я сучасної людини

1,5

 

1

 

0,5

Тема 16.2. Екологічні аспекти здоров’я і хвороб людини

1,5

 

1

 

0,5

Модуль 17. Інформаційне забезпечення органів публічної влади (3/0,1 ЄКТС)

Тема 17.1.   Державна інформаційна політика

2,5

 

2

 

0,5

РАЗОМ по вибірковим модулям

37

22

 

4

Підсумковий контроль результатів навчання

6/0,2 

6

 

 

 

РАЗОМ

90/3,0 

72

 

 

18


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 3

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Чернівці, вул.Героїв Майдану 5/53

Чернівецька

Інші навчальні заходи за цим напрямом