АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою програми є: розвиток основних складових когнітивного, функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, необхідних для здійснення адміністративних процедур та забезпечення якості адміністративних послуг, налагодження співпраці між державним і недержавним секторами у сфері надання якісних послуг населенню.

Форма навчання: очна.

Орієнтовний тематичний план програми:

 1. Соціально-економічна сутність адміністративних послуг та їх види.
 2. Центри надання адміністративних послуг та забезпечення ефективності їх функціонування.
 3. Правові засади адміністративної діяльності. Формування переліку адміністративних послуг та плати за їх надання.
 4. Надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб.
 5. Надання електронних послуг. Електронний документообіг та електронний цифровий підпис.
 6. Інституційне регулювання торгівлі послугами. Запровадження системи управління якістю.


Основними завданням програми є:

 • ­ формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління;
 • ­ формування сучасної системи місцевого самоврядування;
 • ­ ознайомлення з новою ідеологією функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг;
 • ­ організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
 • ­ організація надання адміністративних послуг;
 • ­ вивчення та дослідження зарубіжного досвіду здійснення адміністративних процедур.

У результаті участі в роботі семінару слухачі повинні

знати:

 • ­  поняття, ознаки та класифікацію публічних послуг;
 • ­  структуру сфери надання адміністративних послуг та механізми управління нею;
 • ­  порядок і умови надання та отримання адміністративних послуг;
 • ­  законодавство у сфері надання адміністративних послуг;
 • ­  стандарти надання адміністративних послуг;
 • ­  організаційні засади та нормативно-правове забезпечення адміністрування податків і зборів;
 • ­  проблеми та шляхи вдосконалення адміністрування податків і зборів;
 • ­  моделі управління якістю діяльності органів державної влади;
 • ­  критерії оцінки якості діяльності органів державної влади;
 • ­  механізми оцінювання якості послуг;
 • ­  принципи вдосконалення якості надання адміністративних послуг;
 • ­  напрями реформування роботи органів державної влади щодо якості надання державних послуг;

вміти:

 • ­ визначати критерії оцінки якості діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
 • ­ визначати механізми оцінювання якості послуг;
 • ­ реалізовувати функції і завдання органів виконавчої влади щодо надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • ­ застосовувати механізми управління ризиками в сфері оподаткування;
 • ­ визначати шляхи запровадження системи управління якістю у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Додаткова інформація:

Цільова група: державні службовці 1-5 групи оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

          Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом